Träfönster och trädörrar - nytillverkning och renovering

Fördelen med Cityglas är att vi kan skräddarsy allt när det gäller fönster och dörrar gjorda av trä. Vi har en väldigt lång erfarenhet inom området och just nu investerar vi ytterligare i maskiner, personal och kompetens för att möta en växande marknad.

För mer information om träfönster, trädörrar och tillverkning, kontakta:

  • Johan Björk  I  Säljare / projektansvarig  I  +46 70 556 15 11  I  johan@cityglas.se
  • Patrik Kejroth  I  Kalkyl entreprenad  I  +46 70 760 87 46  I  patrik@cityglas.se

 

Fönster och dörrar av stål - nytillverkning och renovering

Offentliga miljöer kräver oftast ett tåligt material när det gäller fönster och dörrar. Cityglas dimensionerar och installerar fönster och dörrpartier för de mest krävande miljöer. Vi tar om hela processen, från dimensionering till färdig installation. Enkelt, smidigt och tryggt! 

  • Inbrottssäkra glas
  • Skottsäkra glas
  • Ljudisolerat glas

 

För mer information om metall, kontakta:

  • Jakob Weman  I  Säljare / projektansvarig  I  +46 70 760 47 43  I  jakob@cityglas.se
  • Patrik Kejroth  I  Kalkyl entreprenad  I  +46 70 760 87 46  I  patrik@cityglas.se