KUNSKAP

Entreprenad

Från anbud till till 

Tillverkning

Träfönster, tillverkning för renovering

Konsulttjänster

Vi hjälper dig som är arkitekt eller byggkonsult när det gäller fönsterval och fönsterkonstruktion.

Dörrmästare

 

Cityglas är en komplett leverantör av glas- och fönsterentreprenader i Stockholm. Med projektering, tillverkning och utförande i egna händer så är vi en trygg leverantör till alla bygg- och fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.

Några ledord

·       Konsulttjänster

·       Eget snickeri

·       Dörrmästrare

·       Träfönster, tillverkning för renovering

·        

·       Konsultstöd fönsterbyte, glas – ny éntre, beslag, dörrautomatiker

Är du verksam som arkitekt eller byggkonsult, eller i annan position så att du regelbundet stöter på olika frågeställningar runt fönsterval?

Då kan du med förtroende vända dig till oss. Vi erbjuder Konsultstöd Fönsterbyte och hjälper dig så du kommer rätt i diskussionen redan från början.

 

Vi stödjer dig i din utveckling!

CITYGLAS projektrådgivning

Vi erbjuder arkitekter, planerare, entreprenörer och byggherrar ett brett utbud av tjänster.

Vi står till förfogande med detaljerad produktinformation, i ditt kontor eller på  på byggnadsplatsen.

Med Cityglas projektrådgivning erbjuder vi dig största möjliga nytta och ger dig målinriktade råd.  Vår rådgivning börjar med utformningsplanen och räcker hela vägen till objektets färdigställande. Vi erbjuder dig också en service. Vi koordinerar gränssnitten mellan de olika delarna i dörrar & fönster. På så sätt sparar du kostnader och tid.
Vi lämnar naturligtvis också rådgivning för dina helt individuella lösningar. Cityglas speciallösningar står till förfogande med mångårig erfarenhet från planering till realisering av dina projektspecifika lösningar.