Projektrådgivning

Vi erbjuder arkitekter, planerare, entreprenörer och byggherrar ett brett utbud av tjänster.

Vi står till förfogande med detaljerad produktinformation, i ditt kontor eller på byggnadsplatsen. Med Cityglas projektrådgivning erbjuder vi dig största möjliga nytta och ger dig målinriktade råd.  Vår rådgivning börjar med utformningsplanen och räcker hela vägen till objektets färdigställande. Vi erbjuder dig också en service. Vi koordinerar gränssnitten mellan de olika delarna i dörrar & fönster. På så sätt sparar du kostnader och tid.
Vi lämnar naturligtvis också rådgivning för dina helt individuella lösningar. Cityglas speciallösningar står till förfogande med mångårig erfarenhet från planering till realisering av dina projektspecifika lösningar.

För mer information om projektrådgivning, kontakta:

  • Patrik Kejroth  I  Kalkyl entreprenad  I  +46 70 760 87 46  I  patrik@cityglas.se